Case Industrie - TopHout - Hoe het afliep.

Klant is Koning? AddMarket helpt u op weg.

Tophout heeft een serieus probleem. Door de ketenverschuiving zal men de bedrijfsstrategie moeten wijzigen. Op zich hoeft dit geen probleem te worden, belangrijk is nu de planmatige aanpak en het formuleren van een helder doel.

Een vaak voorkomend fenomeen bij middelgrote, zelfstandige bedrijven is een mate van bedrijfsblindheid bij de directie. Men bekijkt de buitenwereld vanuit de eigen onderneming. Veranderingen in die buitenwereld worden al dan snel opgevat als bedreiging van de huidige bedrijfsvoering. Het eerste advies is dan ook : kijk objectief naar de verandering en probeer daar de kansen voor het bedrijf uit te destilleren. Ook hier geldt namelijk dat de aanval de beste verdediging vormt.

Probeer tevens de verandering door te zetten naar de toekomst en daarmee ook de beste positie te bepalen die de onderneming in kan nemen in dat toekomstscenario. Misschien kunnen er wel twee of drie scenario's bedacht worden. Doe dit voor de korte (2 jr.), middellange (5 jr.) en lange (> 10 jr.) termijn. Hoe langer de termijn, hoe ruimer de denklijnen en hoe minder de feiten. Er is veel onderzoeksmateriaal beschikbaar.

Het beantwoorden van de vragen van de directie wordt dan niet makkelijker maar wel anders:

  1. Willen we volumeklanten behouden ? we kunnen ons beter richten op beter renderende kleine klanten.
  2. Het gevolg van het verlies van een volumeklant is uiteraard een overcapaciteit op korte termijn, als je tot een strategiewijziging besluit zul je dit verlies moeten nemen, en op zoek gaan naar beter rendererende klanten en wellicht, andere doelgroepen.
  3. Draai de vraag om en ga op zoek naar hoe het bedrijf kan profiteren van de veranderingen.
  4. Op basis van de strategiewijziging zou je kunnen beschrijven hoe je wilt dat het bedrijf er uitziet. Het management heeft dit als belangrijke taak.

Tips :

  1. a. Verandering is onzekerheid maar probeer de kansen te zien en speel daarop in.
  2. b. 'take control' en bepaal zelf hoe je wilt dat je bedrijf zich ontwikkeld.
  3. c. Laat je niet te snel verleiden tot grote deals die weinig bijdragen aan een beter rendement. Het lijkt aantrekkelijk je productie gevuld te zien voor een langere periode, maar je winstgevendheid daalt aanzienlijk.

Klik hier voor een ander praktijkvoorbeeld